Wypadek przy pracy może się zdarzyć każdemu z nas. Nie każdy jednak wie, jakie kroki ma podjąć by uzyskać odpowiednie odszkodowanie z tego tytułu. Jednak by mówić o tego typu odszkodowaniu należy być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Kryterium czy dane zdarzenie jest wypadkiem przy pracy powinno spełnić 4 wymogi: nastąpiło ono w związku z naszą pracą, wystąpiło nagle, zostało spowodowane przyczyną zewnętrzną, a dana osoba uległa uszczerbkowi na zdrowiu lub śmierci. Jest to ważne ze względu na to, że kolizja w drodze do pracy lub z pracy do domu nie jest kwalifikowana jako wypadek przy pracy. Za to mogą to być zdarzenia w czasie wyjść lub delegacji służbowych, przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u danego pracodawcy związki zawodowe lub w czasie szkleń z zakresu samoobrony.

Jak starać się o odszkodowanie za wypadek  w pracy?

Co powinniśmy zrobić jeśli do wypadku już doszło? Przed wszystkim należy powiadomić o tym pracodawcę, który wg zaleceń powinien dopełnić wszelkich starań w zakresie pierwszej pomocy swojemu pracownikowi. Po wypadku powinien on powołać specjalną komisję, która sprawdzi okoliczności wypadku i sporządzi protokół powypadkowy.

Odszkodowanie od ZUS

Odszkodowania wypadkowego przy pracy można zażądać od pracodawcy i od ZUS. Jeśli zdecydujemy się na składanie wniosku o odszkodowanie w miejscu opłacania naszych składek, otrzymamy specjalny formularz w którym będziemy musieli opisać w jakich okolicznościach doszło do wypadku, podać nazwiska świadków tego zdarzenia oraz informacje od lekarza, które otrzymamy po badaniach. Na podstawie wniosku i po zakończeniu naszego leczenia zostaniemy wezwani do placówki ZUS, gdzie komisja lekarska oceni stopień uszczerbku na zdrowiu. Ustalona kwota jest obliczana na podstawie 20% przeciętnej miesięcznej pensji w poprzednim roku za każdy procent stwierdzonego uszczerbku. Jeśli wypadek przy pracy spowodował śmierć pracownika, podobne jednorazowe odszkodowanie należy się jego rodzinie. Osoba, która uległa wypadkowi, nie jest zdolna do dalszej pracy może otrzymać zasiłek chorobowy lub jeśli nie może pracować w sposób taki jak dotychczas może wówczas rościć o zasiłek rehabilitacyjny lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Dochodzenie odszkodowań powypadkowych

Nie zapominajmy o odszkodowaniach, które możemy otrzymać od naszych pracodawców. Obecnie duża część z nich zdaje sobie sprawę jakie zagrożenie niesie ze sobą dany zawód, dlatego też duża część firm i instytucji wykupuje polisy OC.